nise3kawan-betsuyakata:

1409446933562.jpg

週末眼鏡スレ夏休みも - 二次元裏@ふたば
http://jun.2chan.net/b/res/19797749.htm

(via nitrocarwash)

Timestamp: 1409492724

nise3kawan-betsuyakata:

1409446933562.jpg

週末眼鏡スレ夏休みも - 二次元裏@ふたば
http://jun.2chan.net/b/res/19797749.htm

(via nitrocarwash)